Zwemles Kinderen (ABC)

Alle nieuwe kinderen beginnen twee keer per week in de Spettergroep. Bij de eerste zwemles bent u als ouder van harte welkom aan de rand van het bad. De lessen voor de beginners vinden plaats in het ondiepe bad. Zodra daar uw kind de Spettergroep en groep 1 t/m 4 heeft doorlopen, mag uw kind naar het diepe bad.

Om de vorderingen bij te houden, krijgt uw kind een stickervel. Telkens als uw kind naar een volgend groepje mag, krijgt hij of zij een sticker van een waterdier. Als het stickervel vol is, mag uw kind naar het diepe! Download het stickervel hier

Hieronder staan de verschillende groepen, die uw kind zal doorlopen op weg naar het Zwem-ABC

Spettergroep In de spettergroep wordt zoveel tijd als nodig is besteed aan het zogeheten watervrij maken. Het doel is de kinderen vertrouwd te maken met het water, zodat ze zich er vrij in voelen en er met plezier in gaan bewegen.

We besteden relatief veel tijd aan deze fase. De ervaring leert dat hierdoor een terugval in een latere groep, zeker bij angstige kinderen, wordt voorkomen. We bieden de oefeningen grotendeels in spelvorm aan. Elk spel heeft een bedoeling. Meteen vanaf deze groep beginnen we met leren drijven, de basis van het aanleren van zwemslagen.

Groep 1 In de eerste groep starten we met de 4 zwemslagen die voor het Zwem-ABC beheerst moeten worden: schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Als eerste komen de verschillende beenslagen aan bod. Daarnaast is ook hier veel aandacht voor spel in het water.

Groep 2 In de tweede groep leren we de kinderen ook de zwemslagen met hun armen uit te voeren en beginnen we met in het water springen. Het drijven moet nu over een iets langere afstand gebeuren.

Groep 3 In de derde groep is er veel aandacht voor stuwing, de kracht die je nodig hebt om vooruit te komen. Ze weten al hoe ze het water in kunnen gaan. Nu gaan ze vanuit het water op de kant leren klauteren, iets wat een hoop kracht kost.

Groep 4 In de vierde groep komen allerhande sprongen in het water aan bod. Drijven moet nu over een flinke afstand. Als het drijfvermogen voldoende is en alle zwemslagen worden beheerst, mag een kind naar het diepe bad .

Een overzicht van alle zwemoefeningen per groep in het ondiepe bad vindt u hieronder:

SPETTER

GROEP

lopen door het water spetten verdragen hoofd onder water weerstand ervaren bellen blazen in het water door hoepel gaan in het water drijven op de buik naar trap in rugligging gaan Rennen door het water gezicht in het water op de bodem gaan zitten

stuwervaring uitademen onder water

zich laten vallen in het water, drijven met hoofd in het water naar trap

drijven in rugligging naar trap

GROEP 1 draaien van de buik naar de rug als dolfijnen naar overkant van de glijbaan speels van drijfmat vallen drijven rugligging, overkant 3m ligsteun enkelv. rugslag benen 4 slagen enkelv. rugslag benen borstcrawl benen draaien van de rug naar de buik

door hoepel gaan onder water

voorwerpen van de bodem halen

drijven buikligging overkant 3m

ligsteun, schoolslag benen buik

4 slagen schoolslag benen uitademen tijdens de buikligging

rugcrawl benen.

GROEP 2 vanaf de kant in water springen met afzet 4 m drijven op buik draaien tijdens het drijven combinatie arm, beenslag baan enkelv. rugslag combi. borstcrawl hoofd/water combi. rugcrawl voet kaderlid onder water aanraken als deze hem verzet

met afzet 4m drijven op de rug

alleen armslag van schoolslag 4 keer combinatie arm + beenslag armslag borstcrawl gestrekt armslag rugcrawl gestrekt schreeuwen onder water

GROEP 3 op bodem gaan zitten met afzet 5 m drijven op de buik op de kant klimmen baan schoolslag + combi/adem baan rugcrawl door hoepel gaan, verschuiven met afzet 5 m drijven op de rug ademhaling schoolslag + combi 1/2 baan borstcrawl hoofd in water baan goed stuwende enkelv. rugslag
GROEP 4 potloodsprong naar bodem zwemmen met afzet 6m drijven op de buik watertrappen draaien van rugslag/schoolslag onder smal vlot door zwemmen rechthoek enkelv. rugslag baan borstcrawl hoofd in water gehurkte sprong (bommetje) door hoepel op de bodem met afzet 6m drijven op de rug draaien van schoolslag/rugslag met T-shirt aan zwemmen rechthoek schoolslag met stuwing baan rugcrawl gestrekte armen kopsprong

In het diepe bad start de voorbereiding voor de het afzwemmen voor het Zwem-ABC. De groepsgrootte voor de lessen in het diepe bad is maximaal 15 kinderen. Zo krijgt iedereen veel aandacht en veel zwemtijd.

A-groep In het diepe springen en met kleren aan zwemmen, onder water door een gat zwemmen. Het is hartstikke spannend in de A-groep. Naast werken aan de (zwem)conditie is er ruimte voor spel. Er is veel afwisseling in de les tussen meer en minder inspannende oefeningen.

B-groep De aangeleerde zwemslagen gaan nu inslijten. De conditie gaat vooruit en daardoor kunnen de kinderen meer meters maken. De kinderen leren op verschillende manieren in het water te springen en we beginnen met leren om te gaan met hindernissen in het water.

C-groep De zwemslagen moeten nu niet alleen technisch correct worden uitgevoerd, ze moeten ook (net zo correct) gedurende 4 of 5 baantjes worden volgehouden. Alle zwemslagen moeten zo beheerst worden dat ze in een spelsituatie (bijv. piraatje spelen) door de kinderen als vanzelf toegepast worden. Dan weten wij zeker dat ze geautomatiseerd zijn.

Diploma Eisen

Kleding eisen gekleed zwemmen

Diploma-eisen A-diploma

Diploma-eisen B-diploma

Diploma-eisen C-diploma