Diploma Eisen

De Nationale Raad Zwemdiploma’s heeft voor alle te behalen diploma’s de eisen vastgelegd en op een rijtje gezet. Onze vereniging houdt zich nauwkeurig aan deze eisen, zodat de diploma’s nationaal erkend zijn.

Het diplomazwemmen wordt afgenomen door een examencommissie die erkend is door het Nationaal Platform Zwembaden en de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Soms komt een afgevaardigde van deze landelijke organisatie meekijken. Zonder uitzonderling zijn zj lovend over de kwaliteit van het zwemmen.

De diverse diploma’s zijn :