Huisregels en Grenzen

Doelstelling

Zwemlust-den Hommel wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen zwemmen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we hierbij belangrijk. De vereniging wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Iedereen is “Thuis in het zwembad”. Enthousiasme, ontspanning, plezier en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Zwemlust-den Hommel een vereniging is om trots op te zijn.

De zwemvereniging wil actief blijven werken aan de bewustwording van de leden, begeleiders en ouders/ verzorgers op dit vlak. Ter ondersteuning hiervan hebben het bestuur en de afdelingen een set duidelijke huisregels opgesteld. Deze huisregels beogen voornamelijk de goede werking en verstandhouding tussen leden en kaderleden te bevorderen. De vereniging vraagt van (kader)leden en ouders/ verzorgers van minderjarige leden van deze regels kennis te nemen en ze te respecteren. Bij inschrijving worden nieuwe leden van het bestaan van de huisregels van de vereniging op de hoogte gesteld.

De huisregels (meer) gelden voor ALLE leden. Zowel voor zwemmers en hun wettelijk vertegenwoordigers, als voor kaderleden, bestuursleden en officials. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De huisregels moeten door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. Iedereen moet een ander hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor het handelen.

De algemene regels betreffende ongewenst gedrag (meer) zijn opgesteld conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

De vereniging heeft twee vertrouwenspersonen (meer) die geraadpleegd of te hulp gevraagd kunnen worden door alle leden in geval van twijfel over of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@zwemlustdenhommel.nl
Marcel van de Haar (06 2489 2700)