Gedragsregels

De gedragsregels voor het leszwemmen zijn opgesteld in het belang van uw kind en zijn/haar vorderingen.

 • De eerste keer dat uw kind komt zwemmen, bent u welkom in de zwemzaal. Dit ter geruststelling van zowel u als uw kind. Daarna werkt uw aanwezigheid eerder negatief; uw kind wordt sneller afgeleid. Na deze eerste keer is het dan ook niet meer toegestaan bij de lessen aanwezig te zijn, behalve op de een aantal malen per jaar gehouden speciale ‘kijkavonden. Als uw kind in het diepe bad les heeft, kunt u altijd vanaf de tribune kijken.
 • Kinderen die les krijgen in het wedstrijdbad moeten bij binnenkomst op de bank wachten tot de les begint.
 • Uiteraard brengt u uw kind zelf naar het instructiebad (het ondiepe bad). De laatste vijf minuten (wanneer de kinderen spelen) kunt u gerust binnen komen om uw kind op te halen.
 • Wees op tijd bij aanvang van de les, laatkomers verstoren de les(sen) en kunnen geweigerd worden.
 • U mag met uw kinderen de kleedkamer binnen,10 minuten voor de aanvang van de lestijd van uw kind.
 • Wees op tijd met het ophalen na de les, zodat u uw kind weer verder kunt begeleiden.
 • Laat uw kind voor aanvang van de lessen plassen, plassen tijdens de les is storend voor de kinderen van de   groep en het kader.
 • Hollen in de zwemzaal is verboden i.v.m. het gevaar van uitglijden. Druk dit uw kind op het hart.
 • Raadzaam is om uw kind badslippers aan te trekken. U voorkomt hiermee voetschimmel en uitglijden.
 • U bent verplicht om bij het betreden van de zwemzaal badslippers of “overschoenen” te dragen. Blote voeten mag   ook, maar is niet verstandig.
 • Kinderen mogen geen kauwgom of ander snoepgoed in de mond hebben tijdens de les, Dit in verband met hun  veiligheid.
 • Kinderen met lang haar moeten het haar vastmaken, zodat ze er geen hinder van ondervinden tijdens de les.
 • Kinderen mogen geen sieraden om; dit i.v.m. de veiligheid, zowel van henzelf als van anderen.
 • I.v.m. de hygiëne wordt er verwacht, dat uw kind – voor aanvang van de les – onder de douche gaat in de   doucheruimte. De begeleiders van de kinderen moeten voor de doucheruimte wachten tot de deur van het doelgroepenbad (het ondiepe bad) door één van de zweminstructeurs geopend wordt.
 • De ouders dienen hun kinderen te begeleiden naar/van het doelgroepenbad (het ondiepe bad).
  Ze lopen anders zonder begeleiding langs het diepe bad.
 • Ouders dienen zich zodanig te gedragen dat de lessen niet worden verstoord.
 • Ouders die willen fotograferen bij het afzwemmen mogen dit uitsluitend doen vanaf de tribune. Dit omdat ouders die langs het bad fotograferen de kinderen te veel afleiden. Op kijkavonden is het wel toegestaan om langs het bad foto’s te nemen.
 • Aanwijzingen van kaderleden (leszwemgevers) dienen te worden opgevolgd.
 • Als u vragen heeft aan een kaderlid vraagt u dan eerst of het moment gelegen komt. U kunt uw vraag ook altijd telefonisch stellen. Telefoonnummers staan in het clubblad De Spetter of op de website.
 • Heeft u andere vragen of een klacht, neem dan contact op met de zwemcommissie. Op vrijdag (18.30-19.30u) aanwezig in de hal van het zwembad en anders via zwemlessen@zwemlustdenhommel.nl.
 • Wilt u een deskundige hulpverlener spreken over ongewenst seksueel gedrag tijdens de zwemlessen, dan is hiervoor het meldpunt van NOC*NSF beschikbaar: 0900 202 5590 (€ 0,10 per minuut). De hulplijn is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00u en op zaterdag van 12.00 tot 16.00u.