Ledenvergadering

Beste leden,

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een extra ALV van zwemvereniging Zwemlust Den Hommel.

Wanneer:       Woensdag 18 december2019, 20.00 uur

Waar:              Restaurant van Zwembad den Hommel

De reden voor deze extra ALV is het goedkeuren van de nieuwe statuten door de leden.

Tijdens de najaars ALV op 27 november jl. zijn de nieuwe statuten besproken. De vereiste tweederde opkomst van alle leden werd toen niet behaald. De toen aanwezige leden hebben wel ingestemd dat de nieuwe statuten opnieuw kunnen worden ingebracht in een extra ALV. Indien tijdens deze extra ALV een meerderheid instemt met het voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, dan wordt het voorstel aangenomen. In de bijlage treft u een machtigingsformulier, voor het geval u niet aanwezig kan zijn maar wel uw stem wil uitbrengen.

De opmerkingen die door de leden zijn gegeven tijdens de najaars ALV, zijn verwerkt in de nieuwe statuten. Ook zijn op verzoek de huidige statuten bijgevoegd. Deze statuten staan op pagina nummering. Er is op verzoek van de leden een toelichting geschreven op de voorgestelde wijzigingen.

Afgelopen ALV vergadering zijn tevens de contributie en de begroting besproken en vastgesteld. In de bijlage vind u een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen in de contributie voor 2020.

Tot slot: het bestuur is dringend op zoek naar een vrijwilliger(s) die de ledenadministratie voor de vereniging wilt doen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie hierover ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen u op 18 december graag te mogen begroeten. Voor en tijdens de vergadering staat er een kop koffie/thee voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,

Bas Wellink

Secretaris.