Plaatsing en Doorstroming

 

Voor aanmelding hanteren wij geen leeftijdsgrens. Kinderen kunnen leren zwemmen vanaf dat zij 5 jaar oud zijn. Wegens het grote aantal aanmeldingen hanteren wij wel een wachtlijst. Een kind komt op de wachtlijst zodra het inschrijfformulier en het inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen. Inschrijven kan digitaal via onze website. Op volgorde van aanmelding roepen we de kinderen op voor zwemles.

Instroom

Voor de ABC-lessen voor kinderen zijn er twee instroommogelijkheden.

  1. Een kind begint in de groep 1 (spettergroep)
    Zodra er plaats is, wordt het eerste kind van de wachtlijst, mits het 5 jaar of ouder is, opgeroepen.
  1. Een kind volgt een proefles

Als ouders aangeven dat hun kind al het een en ander kan op zwemgebied, kunnen zij kiezen voor een proefles. Een zweminstructeur bepaalt in deze les in welke groep het kind kan worden geplaatst. Is dat groep 1 (spettergroep), dan blijft het kind op de wachtlijst tot het aan de beurt is. Is dat een vervolggroep waar ruimte is, kan het kind meteen op les komen. Een proefles kost € 5,- .

Uitgangspunt voor toelating tot de zwemlessen en voor voortzetting van de zwemlessen is dat een kind leerbaar moet zijn. Er mogen geen onveilige situaties ontstaan. Heeft een kind speciale hulp of aandacht nodig, zoeken wij met u naar een mogelijkheid tot deelname aan zwemles.

Doorstroom

De zwemonderwijzers bepalen wanneer een kind klaar is om door te stromen naar de volgende Dolfijngroep. Twee daarvoor gediplomeerde zwemonderwijzers beoordelen de individuele vorderingen. In overleg met de onderwijzers van de huidige en volgende groep bepalen zij wie er door gaat.