Wij maken gebruik van Zwembad Den Hommel aan de Kennedylaan 5 in Utrecht. De trainingen voor het wedstrijdzwemmen vinden plaatst in Zwembad Den Hommel, Zwembad de Kwakel en in het 50 meterbad van zwembad de Krommerijn.

Als u contact met ons wilt dan kan dat altijd via e-mail. Omdat wij allemaal vrijwilligers zijn, zal soms de respons enige tijd duren, wij danken u alvast voor u begrip hiervoor.


Algemene e-mail adressen
Zwemvaardigheid: zwemvaardigheid@zwemlustdenhommel.nl
Trimzwemmen: trimzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Synchroonzwemmen: synchroonzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Wedstrijdzwemmen en Masters: zwemlustdenhommel@gmail.com
Ledenadministratie: ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl


Bestuur
Voorzitter – Isolde de Groot: voorzitter@zwemlustdenhommel.nl
Penningmeester- Ruut Schalij: penningmeester@zwemlustdenhommel.nl
Secretaris – Bas Wellink: secretaris@zwemlustdenhommel.nl


Vertrouwenspersonen
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Zwemlust Den Hommel het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht, suggestie of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, pesten, agressie, discrimineren maar ook over doping, matchfixing, enzovoort. Van elke serieuze melding zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen. Daarnaast kunnen zij je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Marcel van de Haar & Inge Hornis
vertrouwenspersoon@zwemlustdenhommel.nl