Contributie

Uiteraard vragen wij voor een lidmaatschap ook contributie en bijdragen. In het overzicht hieronder kan je zien wat de kosten zijn.

De vaste contributieprijs bedraagt €88 per jaar voor een lidmaatschap.

Daarnaast zijn er verschillende trainingsbijdragen per zwemafdeling die afhangen van hoe vaak per week je komt trainen.

  Aantal keer per week
  1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
Contributie lidmaatschap € 97
Zwemvaardigheid € 169 € 275          
Trim € 169 € 275          
Masters € 217 € 298          
Synchroon € 217 € 298          
Wedstrijd € 227 € 345 € 438 € 535 € 577 € 671 € 630
Trainingsbijdrage in euro per jaar op basis van het aantal keer per week

Hoe werkt de betaling?

Het jaarbedrag wordt in 10 gelijke termijnen van de rekening afgeschreven. De termijnen worden vooruit betaald.. Over de maanden juli en augustus wordt geen termijn in rekening gebracht. Het termijnbedrag is altijd hetzelfde ongeacht de hoeveelheid feest- en/of vakantiedagen. Je betaald dus voor het lidmaatschap en niet per les of training.
Het geld wordt alleen via automatische incasso overgemaakt.

Bij wedstrijdzwemmen is de groep waarin wordt getraind leidend voor het aantal keren per week dat wordt gezwommen. Daarmee ligt ook de trainingsbijdrage vast. De trainer deelt de zwemmers in de groepen in. Twee keer per jaar wordt in overleg met de zwemmer bekeken of van het aantal keren per week training nog steeds klopt met je eigen wensen.

** Je mag ook aan een tweede activiteit deelnemen. In dat geval wordt de duurste activiteit als eerste sport verrekend en wordt het tarief van de tweede training van de andere activiteit daarbij opgeteld.


Deelname U-pas Regeling

u-pas-logo

Zwemlust-den Hommel is een van de sportverenigingen die een aanbod heeft voor mensen met een U-pas. Heb jij een U-pas, dan kun je het geld gebruiken voor deelname aan al onze afdelingen. Je ontvangt dan een factuur voor het gedeelte van het lidmaatschapsgeld dat niet door het U-pas budget gedekt wordt.

Om voor de U-paskorting in aanmerking te komen lever je bij het inschrijfformulier een kopie van de U-pas in. Als je later een U-paskopie inlevert, geldt de korting vanaf de maand nadat deze kopie ontvangen is. Jaarlijks krijg je een nieuwe U-pas. Als je de korting wilt voortzetten, moet je jaarlijks voor 1 september een nieuwe kopie bij de penningmeester inleveren.

Stichting Leergeld

stichting leergeld

Is de aanschaf van materialen of sportkleding voor jou een drempel?

Dan wijzen wij jou graag op de stichting Leergeld, www.leergeldutrecht.nl. Zij kunnen mogelijk een handje helpen.