Voor wie zijn Zwem-ABC behaald heeft en verder wil met zwemmen, is er Zwemvaardigheid.

Bij de te behalen zwemvaardigheidsdiploma’s ligt het accent op de technische uitvoering van de proeven en de (voort)bewegingsvormen. Daarnaast is er veel aandacht voor situaties uit het dagelijks leven of vakantietijd die zich rond het water afspelen.

Denk aan met (winter)kleding in het water vallen, onder het ijs raken, uit een bootje vallen of er juist weer in klauteren. In het diepe bad worden dit soort situaties nagespeeld.

Het doel van het aanbieden van deze lessen is jeugdleden de mogelijkheid geven om een nog betere toerusting op de zwemsport te bereiken en daarnaast om zich te oriënteren op de verschillende vormen van de zwemsport. De lessen bevatten verplichte onderdelen en eventueel voor kinderen die zwemvaardigheid 1 al met een diploma hebben afgerond onderdelen naar keuze, zoals plankspringen, snorkelen, survival en waterpolo, waarbij per onderdeel 3 diploma’s te behalen zijn.

Voor deelname aan de opleiding zwemvaardigheid is het mogelijk om één- of tweemaal in de week te zwemmen.

Het volgen van lessen voor een volgend onderdeel, kan alleen als het afgelopen onderdeel met het behalen van een diploma is afgerond.

Het Nationaal Platform Zwembaden is certificaathouder van de opleiding en diplomering. Het stelt de eisen aan de kennis en vaardigheden van de zwemvaardigheidsdiploma’s. De vereniging hanteert deze eisen voor de beoordeling van het te behalen diploma.

Voor meer informatie over zwemvaardigheid of de onderdelen mailt u naar zwemvaardigheid@zwemlustdenhommel.nl