Lidmaatschap & Contributie

Welkom bij Zwemlust-den Hommel. Bij onze vereniging kun je op elk niveau en tot in lengte van jaren in het water actief zijn. Als thuisbasis gebruiken wij het Utrechtse Zwembad Den Hommel.

Direct Lid Worden

Aanmelden kan door het Inschrijfformulier in te vullen en ondertekend te verzenden per e-mail naar de Ledenadministratie: ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl

Voor informatie over contributie en entree, zie hieronder.

Membership

To become a member of your club please complete (and sign) the following registration form and send it to: ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl

Opzeggen Lidmaatschap

Bij een opzegging voor de 10e van de maand zal er alleen die kalender maand nog contributie in rekening worden gebracht. Als u na de 10e van de maand opzegt dan zal de kalender maand daaropvolgend ook nog in rekening worden gebracht.

U kunt opzeggen door een mailbericht te sturen naar ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl

Standaard Formulieren

Alle formulieren altijd per e-mail verzenden naar de Ledenadministratie:

Contributie en Entree

De entree voor het wedstrijdzwemmen, met daarin de trainingsbijdrage is afhankelijk van de trainingsgroep.

Het jaarbedrag wordt in 10 gelijke termijnen in rekening gebracht. Elke maand is het termijnbedrag per vooruitbetaling   verschuldigd. Over de maanden juli en augustus wordt geen termijn in rekening gebracht. Het termijnbedrag is altijd volledig verschuldigd ongeacht de hoeveelheid feest- en/of vakantiedagen. De betaling is derhalve voor het lidmaatschap en niet per les/training.

Inning van contributie en entree vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Indien u per acceptgiro wenst te betalen ontvangt u in januari de jaarnota voor het komende kalenderjaar.

Voor administratiekosten, bij herinneringen en onterechte terugboekingen uit automatische incasso’s wordt  € 3,50 extra in rekening gebracht.

Hieronder volgen de jaarbedragen in Euro’s, het termijnbedrag wordt berekend door onderstaand bedrag te delen door 10. In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd.

* gedurende het hele jaar wordt de leeftijd gebruikt die het lid op 1 januari van dat jaar heeft.

** Het is mogelijk om aan een tweede activiteit deel te nemen. In dat geval wordt de duurste activiteit als eerste sport verrekend en wordt het tarief van de tweede training van de andere activiteit daarbij opgeteld.

Deelname U-pas Regeling

u-pas-logoZwemlust-den Hommel is een van de sportverenigingen die een aanbod heeft voor mensen met een U-pas. Heeft u een U-pas, dan kunt u het geld gebruiken voor deelname aan een van de sportafdelingen: wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en trimzwemmen. U ontvangt een factuur voor het gedeelte van het lidmaatschapsgeld dat niet door het U-pas budget gedekt wordt.

Om voor de U-paskorting in aanmerking te komen levert u bij het inschrijfformulier een kopie van de U-pas in. Als u later een U-paskopie inlevert, geldt de korting vanaf de maand nadat deze kopie ontvangen is. Jaarlijks krijgt u een nieuwe U-pas. Als u de korting wilt voortzetten, moet u jaarlijks voor 1 september een nieuwe kopie bij de penningmeester inleveren.

Ter voorkoming van misverstanden: voor deelname aan leszwemmen kan bij ons de U-pas niet gebruikt worden.

Stichting Leergeld

stichting leergeldIs de aanschaf van materialen of sportkleding voor u een drempel, wijzen wij u graag op de stichting Leergeld, www.leergeldutrecht.nl. Zij kunnen u mogelijk helpen.