Lidmaatschap & Contributie

Welkom bij Zwemlust-den Hommel. Bij onze vereniging kun je op elk niveau en tot in lengte van jaren in het water actief zijn. Als thuisbasis gebruiken wij het Utrechtse Zwembad Den Hommel.

Lid Worden

Als je lid wil worden of iemand wil aanmelden, dan nodigen we allereerst graag uit om een mail te sturen naar de afdeling waarbij je wilt gaan zwemmen.

Masters zwemmen:  zwemlustdenhommel@gmail.com
Trim zwemmen:  trimzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Synchroon zwemmen:  synchroonzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Wedstrijd zwemmen: zwemlustdenhommel@gmail.com
Zwemvaardigheid:  zwemvaardigheid@zwemlustdenhommel.nl

De trainers van de afdeling zullen dan contact opnemen voor kennismaking, aangeven of er een wachtlijst bestaat, eventuele vragen alvast beantwoorden en in sommige gevallen een gratis proefles inplannen.

Je kan hierna jezelf of iemand aanmelden door het Digitale Inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier wordt automatisch verzonden naar onze ledenadministratie (ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl) en zij zorgt ervoor dat de gegevens worden verwerkt.

Membership

If you want to become a member or register someone, we would first like to ask you to send an email to the area where you want to go swimming.

Masters zwemmen:  zwemlustdenhommel@gmail.com
Trim zwemmen:  trimzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Synchroon zwemmen:  synchroonzwemmen@zwemlustdenhommel.nl
Wedstrijd zwemmen: zwemlustdenhommel@gmail.com
Zwemvaardigheid:  zwemvaardigheid@zwemlustdenhommel.nl

The trainers of the area will contact you for an introduction, indicate whether there is a waiting list, answer any questions in advance and in some cases schedule a free trial lesson.

You can then register yourself or someone by filling in the Digital Registration Form. This form is automatically sent to our membership administration (Ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl), where the data will be further processed.

Opzeggen Lidmaatschap

Bij een opzegging voor de 10e van de maand zal er alleen die kalender maand nog contributie in rekening worden gebracht. Als u na de 10e van de maand opzegt dan zal de kalender maand daaropvolgend ook nog in rekening worden gebracht.

U kunt opzeggen door een mailbericht te sturen naar ledenadministratie@zwemlustdenhommel.nl

Standaard Formulieren

Alle formulieren altijd per e-mail verzenden naar de Ledenadministratie:

Contributie en trainingsbijdragen

Het jaarbedrag wordt in 10 gelijke termijnen in rekening gebracht. Elke maand is het termijnbedrag per vooruitbetaling   verschuldigd. Over de maanden juli en augustus wordt geen termijn in rekening gebracht. Het termijnbedrag is altijd volledig verschuldigd ongeacht de hoeveelheid feest- en/of vakantiedagen. De betaling is derhalve voor het lidmaatschap en niet per les/training.

Inning van contributie en trainingsbijdragen vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Hieronder volgen de jaarbedragen in Euro’s, het termijnbedrag wordt berekend door onderstaand bedrag te delen door 10. In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd.

Bij wedstrijdzwemmen is de groep waarin wordt getraind leidend voor het aantal keren per week dat wordt gezwommen. Daarmee ligt ook de trainingsbijdrage vast. De trainer deelt de zwemmers in de groepen in. Twee keer per jaar wordt in overleg met de zwemmer bekeken of van het aantal keren per week training kan/moet worden afgeweken

** Het is mogelijk om aan een tweede activiteit deel te nemen. In dat geval wordt de duurste activiteit als eerste sport verrekend en wordt het tarief van de tweede training van de andere activiteit daarbij opgeteld.

Deelname U-pas Regeling

u-pas-logoZwemlust-den Hommel is een van de sportverenigingen die een aanbod heeft voor mensen met een U-pas. Heeft u een U-pas, dan kunt u het geld gebruiken voor deelname aan al onze afdelingen. U ontvangt een factuur voor het gedeelte van het lidmaatschapsgeld dat niet door het U-pas budget gedekt wordt.

Om voor de U-paskorting in aanmerking te komen levert u bij het inschrijfformulier een kopie van de U-pas in. Als u later een U-paskopie inlevert, geldt de korting vanaf de maand nadat deze kopie ontvangen is. Jaarlijks krijgt u een nieuwe U-pas. Als u de korting wilt voortzetten, moet u jaarlijks voor 1 september een nieuwe kopie bij de penningmeester inleveren.

Stichting Leergeld

stichting leergeldIs de aanschaf van materialen of sportkleding voor u een drempel, wijzen wij u graag op de stichting Leergeld, www.leergeldutrecht.nl. Zij kunnen u mogelijk helpen.