Skip to Content

Nieuwjaarsduik 2020

Kleding Zwemlust den Hommel

De kleding van Zwemlust den Hommel is te vinden in de webshop van SD Sportswear.

https://www.sdteamsport.nl/clubshops/denhommel/

Brief aan leden naar aanleiding van starten activiteiten

Beste zwemmers,

Vanaf 18 mei starten we weer voorzichtig met de trainingen in drie verschillende zwembaden: Den Hommel, de Krommerijn en de Kwakel. We zijn erg verheugd dat we weer kunnen gaan zwemmen. Zoals gemeld in onze eerdere mails zullen we ons hierbij aan een aantal spelregels moeten houden. In deze brief gaan we nader in op deze regels. Ook willen we benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen zich aan deze regels houdt. De zwembaden zijn namelijk zeer terughoudend en moeten ook ervaren hoe een en ander in de praktijk uitpakt.

Op de website vinden jullie (vanaf vanmiddag) twee protocollen. Dat zijn:

  1. Protocol verantwoord sporten (ontwikkeld door NOC*NSF)
  2. Protocol Verantwoord zwemmen (ontwikkeld door de zwembadbranche)

We hebben ook ons eigen verenigingsplan. Dit plan is door de Gemeente Utrecht goedgekeurd. Wij hebben het kort en bondig gehouden. Wij vragen iedereen de protocollen te bekijken en het verenigingsplan goed door te lezen en zich daarnaar te gedragen.

  1. Verenigingsplan Zwemlust den Hommel

Ouders/ verzorgers van jongere zwemmers vragen wij om het protocol aan hun kinderen uit te leggen. Natuurlijk zijn er trainers en begeleider(s) aanwezig om iedereen te helpen. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de verenigingscoördinator inzake corona.

Daarnaast hebben wij als zwemvereniging:

  1. Een Corona-coördinator aangesteld die het eerste aanspreekpunt is binnen de vereniging voor alle corona gerelateerde zaken (= bestuurslid Arend Jan Kornet, Tel. 06-53826666, Mail: vragenovercorona@zwemlustdenhommel.nl);
  2. Aangepaste trainingen ontwikkeld (geen landtraining, geen gebruik van clubmaterialen (zwemmen), banenrouting);
  3. Trainingsroosters opgesteld in tijdsvakken met een team- en/of persoons- en leeftijdsindeling;
  4. Een dagplanning gemaakt met trainers en Corona-verantwoordelijken;
  5. Bestuursleden, commissieleden, trainers en Corona-dag-verantwoordelijken geïnformeerd en geïnstrueerd;
  6. Alle leden (en ouders/verzorgers) vooraf geïnformeerd zodat de sporters goed voorbereid aan hun training kunnen deelnemen;
  7. Evaluatiemomenten afgesproken om ervaringen uit te wisselen en verbeterpunten te bespreken;

Voordat we uiteenzetten hoe en wanneer we precies gaan sporten willen wij graag eerst een overzicht geven van de stand van zaken per afdeling.

Wedstrijdzwemmen, Masterzwemmen en Trimzwemmen

We starten in het begin met een beperkt aantal personen tegelijk (inclusief trainers + 1 coronaverantwoordelijke). Er is een slimme indeling gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met leeftijdscategorieën, niveaus en teamverbanden, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om lekker te zwemmen. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen kunnen en willen we een uitzondering op deze indeling maken. Doe dat in overleg met je trainer.

Zwemvaardigheid

We hebben van veel leden een positieve reactie ontvangen dat ze graag weer willen beginnen met zwemmen. Na lang wikken en wegen heeft het kader bij het bestuur aangegeven dat het – helaas – onder de huidige omstandigheden voor hen nog niet mogelijk is om nu op te starten. Het bestuur steunt dit besluit, hoe zeer het ook voor jullie een teleurstelling zal zijn. We verwachten pas aan het begin van het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met Zwemvaardigheid, dus vanaf 1 september.

Synchroon

Van synchroon zwemmers hebben we ook veel positieve reacties ontvangen. Het kader van Synchroon heeft ook aangegeven dat men weer wil starten, maar er is momenteel nog onduidelijkheid het hoe en wanneer van een mogelijke opstart van de trainingen van synchroon. We hopen dat we – in overleg met de afdeling – hier op korte termijn uitsluitsel over kunnen geven.

Hoe nu starten

De directe communicatie over of, wanneer en waar je kan beginnen zal door de trainers rechtstreeks met jullie worden afgestemd. We zetten deze informatie niet op de website, vanwege de privacy. Ik verwacht dat de trainers dit kort na de ontvangst van deze mail zullen oppakken.

Tot slot

Met deze brief krijgen de leden, ouders en verzorgers algemene informatie hoe we ons op de juiste manier kunnen gedragen om Corona-bewust te sporten. Deze informatie is tot stand gekomen op basis van de Algemene richtlijnen van het RIVM, het branche-brede Protocol Verantwoord Zwemmen en de protocollen van de Utrechtse Zwembaden.

Wij hebben ervoor gekozen om voor het zwemmen niet direct van de volledig toegestane capaciteit gebruik te maken. Hierdoor kan iedereen op een veilige en verantwoorde wijze kennis maken met de nieuwe situatie.

Ik wil de trainers en alle andere vrijwilligers bedanken voor de tijd energie die zij erin hebben gestoken en gaan steken om ervoor te zorgen dat we als zwemvereniging weer kunnen doen waar we voor zijn opgericht. En ik wil jullie bovenal weer veel plezier toe wensen bij het zwemmen.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,
Isolde
Voorzitter

Sportcentra tot zeker 6 april gesloten vanwege het Corona virus

De regering heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak tegen het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat sportcentra tot zeker 6 april gesloten blijven. Dit geldt ook voor de zwembaden; dit houdt derhalve in dat de zwemtrainingen tot in ieder geval 6 april niet doorgaan.  

Geen trainingen i.v.m. het corona virus

Het bestuur van Zwemlust Den Hommel heeft per 12 maart besloten om alle trainingen stil te leggen, om hiermee de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Hiermee volgt het bestuur de richtlijnen van de KNZB. Deze maatregel geldt t/m 31 maart. We beseffen ons terdege dat we hiermee veel zwemplezier aan onze leden gaan ontzeggen. Echter, we willen ook voorkomen dat onze zwemmers, trainers en ouders worden blootgesteld aan een mogelijke besmetting.

Voorts heeft de KNZB besloten dat alle zwemwedstrijden t/m 31 maart worden afgelast. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KNZB via https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

Wij zullen onze leden via deze website en de mail op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Zakaria is uitgeroepen tot Sportvrijwilliger 2020

Tijdens het sportgala van de gemeente Utrecht is Zakaria El Mansori uitgeroepen tot sport vrijwilliger van de gemeente Utrecht

   
Zwemlust-Den Hommel